معنی سیاه چال

سیاه چال
معادل ابجد

سیاه چال در معادل ابجد

سیاه چال
  • 110
حل جدول

سیاه چال در حل جدول

فرهنگ معین

سیاه چال در فرهنگ معین

  • (اِمر.) زندان تنگ و تاریک.
لغت نامه دهخدا

سیاه چال در لغت نامه دهخدا

  • سیاه چال. (اِ مرکب) زندان تاریک. جای تار و گودی که کودکان را بدان ترسانند. || گوی تاریک که گناهکاران را در آن بند کنند. (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیاه چال در فرهنگ عمید


  • ۱. جای گود و تنگ و تاریک،
    زندان و جای تیره و تاریک در زیر زمین،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سیاه چال در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سیاه چال در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سیاه چال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ محل گود و تنگ و تاریک، زندان تنگ و تاریک: میخواهند مرا در سیاه چال فراموشی بیندازند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید