معنی سیاق

سیاق
معادل ابجد

سیاق در معادل ابجد

سیاق
  • 171
حل جدول

سیاق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سیاق در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اسلوب، روال، روش، شیوه، طریقه، منوال، نحو، نمط، نوع، هنجار، بافت، قرینه، تلو، حساب نویسی، علم‌حساب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سیاق در فرهنگ معین

  • اسلوب، روش، فن تحریری محاسبات به روش قدیم و آن شامل علایمی اختصاری بود مأخوذ از اعداد عربی، کلام (سخن) اسلوب سخن، طرز جمله بندی. [خوانش: [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سیاق در لغت نامه دهخدا

  • سیاق. (ع مص) راندن. (آنندراج) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 3) (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (غیاث اللغات) (المصادر زوزنی). || جان کندن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (المصادر زوزنی). در جان کندن درآمدن بیمار. (منتهی الارب). || (اِ) دست پیمان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || مهر. کاوین. (مهذب الاسماء). مهر. کابین. || طرز. طریقه. روش. (ناظم الاطباء): دو بیت از آن که لایق این سیاق است اثبات افتاد. (کلیله و دمنه). و مثال داد و مبنی بر ابواب تهنیت و کرامت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیاق در فرهنگ عمید

  • اسلوب و روش سخن،

    (اسم مصدر) [قدیمی] راندن چهارپایان، راندن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سیاق در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

سیاق در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سیاق در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ راندن ستور را، روش در گفت و نوشت، همارگری به شیوه ی هزوارش سیاهه، کابین ‎ (مصدر) راندن (چارپایان و غیره)، (اسم) اسلوب روش طریقه. یا سیاق کلام (سخن) اسلوب سخن طرز جمله بندی، فن تحریر محاسبات به روش قدیم و آن شامل علایمی اختصاری بود ماخوذ از اعداد عربی مثلا: (مائه صد) . توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

سیاق در فرهنگ فارسی آزاد

  • سِیاق، رَوِش سخن- اُسْلُوب کلام- مَهرِیّه زن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه