معنی سیار

سیار
معادل ابجد

سیار در معادل ابجد

سیار
 • 271
حل جدول

سیار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سیار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • گردنده،

  (متضاد) ثابت، رونده، روان، سیرکننده
فرهنگ معین

سیار در فرهنگ معین

 • نانی که از آرد جو و آرد باقلا و ارزن پزند، کشکینه، خورشی که از کشک تهیه کنند. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (سَ یّ) [ع.] (ص.) بسیار سیر کننده.
لغت نامه دهخدا

سیار در لغت نامه دهخدا

 • سیار. (اِ) کشکینه بود. (اوبهی) (ناظم الاطباء). کشکینه و آن نانی باشد که از آرد جو و آرد باقلا و ارزن پزند. (برهان). نانی که از جو و باقلا و گاورس پزند. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج):
  روستایی زمین چو کردشیار
  گشت عاجز که بود بس ناهار
  برد حالی زنش ز خانه بدوش
  گرده ای چند و کاسه ای دو سیار.
  دقیقی (از لغت فرس اسدی ص 155).
  || اسباب خانه. (ناظم الاطباء). || اسبابی که بدان شراب و یا روغن میفشارند. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • سیار. [س َی ْ یا] (ع ص) رونده. (از آنندراج). کسی که سیر میکند و آنکه بسیار میگردد و آنکه برای تماشا و تفرج سیر میکند. (ناظم الاطباء). سیاح. (زمخشری). کثیرالسیر. (اقرب الموارد):
  ستاره گفت منم پیک عزت از دراو
  از آن به مشرق و مغرب همیشه سیارم.
  خاقانی.
  همچو پرگاری از دو رنگی حال
  یک قدم ثابت و دگر سیار.
  خاقانی.
  عارفان صائب ز سعد و نحس انجم فارغند
  صلح کل با ثابت و سیار گردون کرده اند.
  صائب.
  || کوکبی که بر گرد آفتاب و یا کوکب دیگر میگردد. توضیح بیشتر ...
 • سیار. [س َی ْ یا] (اِخ) ابن دینار یا ابن وردان. رجوع به ابوالحکم عنبری شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیار در فرهنگ عمید

 • آن‌که یا آنچه همیشه یا به طور متناوب حرکت کند یا از جایی به جای دیگر برده شود: چراغ سیار،. توضیح بیشتر ...
 • نان‌خورشی که از کشک درست کنند، کشکینه، کشک ساییده: برد حالی زنش ز خانه به دوش / گرده‌ای چند و کاسه‌ای دو سیار (دقیقی: ۹۹)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سیار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

سیار در فارسی به انگلیسی

 • Ambulant, Floating, Itinerant, Migrant, Migratory, Mobile, Mobile _, Peripatetic, Riotously, Stroller, Transient, Wandering. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

سیار در فارسی به عربی

 • متجول، متنقل، مهاجر
گویش مازندرانی

سیار در گویش مازندرانی

 • نامی برای سگ سیاه رنگ
فرهنگ فارسی هوشیار

سیار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

سیار در فرهنگ فارسی آزاد

 • سَیّار، بسیار سیر کننده- کسی که بسیار سیر و گردش کند،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید