معنی سیا

سیا
معادل ابجد

سیا در معادل ابجد

سیا
 • 71
حل جدول

سیا در حل جدول

 • جاسوسخانه آمریکا
 • سازمان مخوف آمریکایی
 • جاسوس خانه آمریکا
 • سازمان جاسوسی آمریکا
 • سازمان مخوف آمریکا، جاسوس خانه آمریکا
فرهنگ معین

سیا در فرهنگ معین

 • [انگ. ] (اِ. ) نام انگلیسی «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» CIA که فعالیت های جاسوسی و اطلاعات آمریکا را در خارج به عهده دارد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سیا در لغت نامه دهخدا

 • سیا. [س َ] (اِ) سنارا گویند و آن دارویی است که در مسهلات بکار برند. (از برهان). اسم فارسی سنا است و گفته اند عصاره ٔ آن است و گفته اند عصاره ٔ نبات دیگر است. (فهرست مخزن الادویه). || تمر هندی. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). توضیح بیشتر ...
 • سیا. (ص) مخفف سیاه است که در مقابل سفید باشد. (برهان) (از فرهنگ رشیدی):
  ای برادر جز بزیر این ردا اندر نشد
  اینهمه بوی ومزه بسیار با خاک سیا.
  ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 24).
  ز صبح تیغ تو گردد بیک نفس رسوا
  اگرچه سازد خصمت شب سیا پرده.
  کمال الدین اسماعیل. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

سیا در گویش مازندرانی

 • سیاه رنگ سیاه، تباه و خراب
فرهنگ فارسی هوشیار

سیا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مخفف سیاه است که در مقابل سفیدی، نام مخفف سازمان جاسوسی آمریکا. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه