معنی سگرمه

فارسی به انگلیسی

سگرمه‌

Forehead, Wrinkle

فرهنگ فارسی هوشیار

سگرمه

(اسم) پیشانی جبهه، خطوط پیشانی: سگرمه اش تو هم است.

حل جدول

سگرمه

چین پیشانی

اخم


اخم ، سگرمه

چین پیشانی


اخم، سگرمه

چین پیشانی


چین پیشانی

سگرمه


اخم‌های درهم کشیده

سگرمه


اخم

سگرمه


خطوط پیشانی

سگرمه


گره ابرو

سگرمه

مترادف و متضاد زبان فارسی

سگرمه

پیشانی، جبهه، خطوط پیشانی

گویش مازندرانی

سگرمه

چین پیشانی

فرهنگ معین

سگرمه

خطوط پیشانی، اَخم. [خوانش: (س گِ مِ) (اِ.) (عا.)]

فرهنگ عمید

سگرمه

سه‌گره، گره ابرو، اخم، خط‌های پیشانی، چین‌های پیشانی،

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

سگرمه

325

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری