معنی سگرمه

سگرمه
معادل ابجد

سگرمه در معادل ابجد

سگرمه
  • 325
حل جدول

سگرمه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سگرمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پیشانی، جبهه، خطوط پیشانی
فرهنگ معین

سگرمه در فرهنگ معین

  • خطوط پیشانی، اَخم. [خوانش: (س گِ مِ) (اِ.) (عا.)]
فرهنگ عمید

سگرمه در فرهنگ عمید

  • سه‌گره، گره ابرو، اخم، خط‌های پیشانی، چین‌های پیشانی،
فارسی به انگلیسی

سگرمه در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

سگرمه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سگرمه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) پیشانی جبهه، خطوط پیشانی: سگرمه اش تو هم است.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید