معنی سکنجبین

سکنجبین
معادل ابجد

سکنجبین در معادل ابجد

سکنجبین
  • 195
حل جدول

سکنجبین در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سکنجبین در لغت نامه دهخدا

  • سکنجبین. [س ِ ک َ ج َ] (معرب، اِ) معرب سکنگبین و این مرکب است از سِک به معنی سرکه و از اَنگُبین به معنی شهد است و این ترکیب زمانه سابق است و فی زماننا بجای شهد قند یا شکر سفید داخل میکنند. (غیاث) (آنندراج): دفع مضرت [شراب مویزی] سکنجبین و آب و کاسنی و تخم خیار. (نوروزنامه). و نقل [شراب افتاده ٔ پرورده] ریباس و انار کنند و ازپس او سکنجبین خورند تا زیان ندارد. (نوروزنامه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سکنجبین در فرهنگ عمید

تعبیر خواب

سکنجبین در تعبیر خواب

  • سکنجبین به خواب، چون شیرین بود، خوردن آن در خواب مال و روزی بود که آسان به دست آید و چون ترش بود، دلیل که مال با غم و اندوه به دست آید. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیماری، سکنجبین به خواب بیند، اگر شیرین بود شفا یابد، اگر ترش بود، بیماری او به درازا کشد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

سکنجبین در فرهنگ گیاهان

  • مخلوطی از سرکه و شکر است
فرهنگ فارسی هوشیار

سکنجبین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پارسی تازی گشته سکنگبین نوشاکی است که از سرکه و انگبین و نانوک (نعناع) فراهم آورند شربتی که از سرکه و انگبین با شکر و قند سازند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه