معنی سپیده دم

سپیده دم
معادل ابجد

سپیده دم در معادل ابجد

سپیده دم
 • 125
حل جدول

سپیده دم در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سپیده دم در لغت نامه دهخدا

 • سپیده دم. [س َ / س ِ دَ / دِ دُ] (اِ مرکب) سرخ مرد [کذا] را گویند و آن گیاهی است شبیه به بستان افروز و ساقش سفید می باشد. (برهان). جنسی از سبزه های مأکول که آن را سرخ مرد (کذا) گویند. (شرفنامه). توضیح بیشتر ...
 • سپیده دم. [س َ / س ِ دَ / دِ دَ] (اِ مرکب) سحرگاه و دم صبح صادق. (برهان). گاه طلوع صبح صادق و دمیدن سپیده. (آنندراج). صبح صادق. (غیاث). سحر. (شرفنامه). فلق. مُغْرَب. (منتهی الارب):
  دلخسته و مجروحم و پی خسته و گمراه
  گریان بسپیده دم و نالان بسحرگاه.
  خسروانی.
  چنین گفت بهمن که این رستم است
  و یا آفتاب سپیده دم است.
  فردوسی.
  زین سپس وقت سپیده دم هر روز بمن
  بوی مشک آرد از آن سنبل و نورسته نسیم.
  فرخی.
  قمر بسان چشم دردگین شود
  سپیده دم شود چو توتیای او. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سپیده دم در فرهنگ عمید

 • دم صبح صادق، هنگام دمیدن سپیده، هنگام سحر، سحرگاه، صبح زود، صبح صادق: سپیده‌دم چو دم بر زد سپیدی / سیاهی خواند حرف ناامیدی (نظامی۲: ۱۴۵)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سپیده دم در فارسی به انگلیسی

 • Aurora, Cockcrow, Dawn, Daybreak, Daylight, Gloaming
فارسی به عربی

سپیده دم در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سپیده دم در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

سپیده دم در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید