معنی سپس

سپس
معادل ابجد

سپس در معادل ابجد

سپس
 • 122
حل جدول

سپس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سپس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آن‌گاه، آن‌وقت، بعد، آن‌وقت، پس، پس‌ازآن،

  (متضاد) قبل
فرهنگ معین

سپس در فرهنگ معین

 • (س پَ) (ق.) پس، بعد.
لغت نامه دهخدا

سپس در لغت نامه دهخدا

 • سپس. [س ِ پ َ] (ق) پس و پستر و بعد، چنانکه گویند: از این سپس، یعنی پس از این و بعد از این. (برهان). بعد. (نصاب الصبیان). پس. (جهانگیری). پس و پستر و بعد. (غیاث) (شرفنامه):
  برادران منا زین سپس سیه مکنید
  بمدح خواجه ٔ ختلان به جشنها خامه.
  منجیک.
  کنون گران شدم و سرد و نانورد شدم
  از آن سپس که بخیری همی بپوشم ورد.
  کسایی.
  بدانست کش بخت برگشت و روز
  نخواهد شدن زین سپس دلفروز.
  فردوسی.
  ز یزدان بجستی مرا زآن سپس
  ترا داد یزدان فریادرس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سپس در فرهنگ عمید

 • از‌پس، از‌پی، پس‌از‌آن، بعد،
فارسی به انگلیسی

سپس در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سپس در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سپس در فارسی به عربی

 • بعد ذلک، ثم، قادم، لذا
فرهنگ فارسی هوشیار

سپس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بعد، پس، بعد از این
فارسی به ایتالیایی

سپس در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سپس در فارسی به آلمانی

 • Da, Damals, Dann, Folgend, Nachher, Nächst-, Nächst, Nächste, Nächsten, Nächster (m), Nächstes. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه