معنی سپری شدن

سپری شدن
معادل ابجد

سپری شدن در معادل ابجد

سپری شدن
 • 626
حل جدول

سپری شدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سپری شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پایان یافتن، گذشتن، منقضی شدن، تمام شدن، به اتمام‌رسیدن، گذشتن، طی شدن، به سررسیدن،
  (متضاد) شروع شدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سپری شدن در لغت نامه دهخدا

 • سپری شدن. [س ِ پ َ ش ُ دَ] (مص مرکب) گذشتن و آخر شدن. (آنندراج). گذشتن و تمام شدن. (غیاث). منقضی شدن و تمام شدن. (ناظم الاطباء): چون سال صد و نود و نه سپری شد و سال دویست اندر آمد به اول ماه محرم همه ٔسپاه به در کوفه آورد. (ترجمه ٔ طبری بلعمی). چون سال سپری شد بیست و سی قبای دیگر راست کرده بجامه خانه دادندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 152). || از میان رفتن. تمام شدن. به انتها رسانیدن:
  شاد بادی و همه ساله بتو شاد پدر
  شادیی کآن نشود تا بقیامت سپری. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سپری شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سپری شدن در فارسی به عربی

 • انته، انقض، ترخیص، خطا، مرور
فرهنگ فارسی هوشیار

سپری شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) بسر رسیدن بپایان بردن تمام شدن.
واژه پیشنهادی

سپری شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید