معنی سپاسگزاری

سپاسگزاری
معادل ابجد

سپاسگزاری در معادل ابجد

سپاسگزاری
  • 361
حل جدول

سپاسگزاری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سپاسگزاری در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • امتنان، تشکر، تقدیر، سپاسداری، قدرشناسی،

    (متضاد) ناسپاسی
فرهنگ عمید

سپاسگزاری در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

سپاسگزاری در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سپاسگزاری در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سپاسگزاری در فارسی به عربی

  • اسخر، امتنان، عید الشکر، منحه
فرهنگ فارسی هوشیار

سپاسگزاری در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

سپاسگزاری در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سپاسگزاری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید