معنی سپاسگزار

سپاسگزار
معادل ابجد

سپاسگزار در معادل ابجد

سپاسگزار
  • 351
حل جدول

سپاسگزار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سپاسگزار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حق‌شناس، حقگزار، شکرگزار، شکور، قدرشناس، نمک‌شناس،
    (متضاد) ناسپاس، ناشکر، شاکر، متشکر، ممنون،
    (متضاد) مغبون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سپاسگزار در فرهنگ معین

  • (~. گُ) (ص فا.) سپاسدار، شاکر.
فارسی به انگلیسی

سپاسگزار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سپاسگزار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سپاسگزار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سپاسگزار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) شاکر حق شناس شکر گذار، منت پذیر.
فارسی به ایتالیایی

سپاسگزار در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

سپاسگزار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید