معنی سپاسگزار

حل جدول

سپاسگزار

شکرگزار

شکرگزار، شاکر


سپاسگزار- ستاینده

حامد


شکرگزار

سپاسگزار

مترادف و متضاد زبان فارسی

سپاسگزار

حق‌شناس، حقگزار، شکرگزار، شکور، قدرشناس، نمک‌شناس،
(متضاد) ناسپاس، ناشکر، شاکر، متشکر، ممنون،
(متضاد) مغبون

فارسی به انگلیسی

سپاسگزار

Appreciative, Grateful, Thankful


سپاسگزار بودن‌

Appreciate

فارسی به ترکی

فرهنگ معین

سپاسگزار

(~. گُ) (ص فا.) سپاسدار، شاکر.

فارسی به عربی

سپاسگزار

متشکر، ممتن

فرهنگ فارسی هوشیار

سپاسگزار

(صفت) شاکر حق شناس شکر گذار، منت پذیر.

فارسی به ایتالیایی

سپاسگزار

grato

riconoscente

واژه پیشنهادی

سوئدی به فارسی

tacksam

سپاسگزار، ممنون، متشکر، حق شناس، سپاسگزار، متشکر، ممنون، شاکر،

انگلیسی به فارسی

grateful

سپاسگزار

معادل ابجد

سپاسگزار

351

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری