معنی سوینگ

سوینگ
معادل ابجد

سوینگ در معادل ابجد

سوینگ
  • 146
حل جدول

سوینگ در حل جدول

  • سبک معینی از جاز
فارسی به انگلیسی

سوینگ در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید