معنی سون

سون
معادل ابجد

سون در معادل ابجد

سون
 • 116
حل جدول

سون در حل جدول

فرهنگ معین

سون در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

سون در لغت نامه دهخدا

 • سون. [س َ / س ِ وُ / وَ] (اِ) مدح. ثنا. (برهان) (جهانگیری):
  گر نشیند سخن ابن یمین در دل خلق
  چه عجب آن سون توست که از جان برخاست.
  ابن یمین (از جهانگیری). توضیح بیشتر ...
 • سون. (اِ) طرف. جانب. سوی. (برهان) (آنندراج):
  به چشم اندرم دید از رون توست
  به جسم اندرم جنبش از سون توست.
  عنصری.
  و بر آن سون شهر تا به لب آب هیرمند. (تاریخ سیستان).
  ز خون هفت دریا برآمد بهم
  زمین از دگر سون برون داد غم.
  اسدی.
  گفت ای خواجه گرچه زآن سون شد
  تا ز بند زمانه بیرون شد.
  سنایی.
  آن شنیدی که بود مردی کور
  آدمی صورت و بفعل ستور
  رفت روزی بسون گرمابه
  ماند تنها درون گرمابه.
  سنایی.
  رجوع به سو و سوی شود. || شبیه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سون در فرهنگ عمید

 • سو، سوی، طرف، جانب، کنار: گفت ای خواجه گرچه زآن سون شد / نه ز بند زمانه بیرون شد (سنائی: ۱۸۷)،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

سون در گویش مازندرانی

 • مانند شبیه، سمت، جهت
فرهنگ فارسی هوشیار

سون در فرهنگ فارسی هوشیار

 • طرف و جانب و سوی مدح و ثنا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه