معنی سومریان

سومریان
معادل ابجد

سومریان در معادل ابجد

سومریان
  • 367
حل جدول

سومریان در حل جدول

  • اولین مخترعین خط در تاریخ
  • در تاریخ آنها را اولین مخترعین خط می دانند
  • نخستین مخترعین خط در تاریخ

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید