معنی سومریان

حل جدول

سومریان

نخستین مخترعین خط در تاریخ

اولین مخترعین خط در تاریخ

در تاریخ آنها را اولین مخترعین خط می دانند


خط سومریان

میخی


الهه ماه سومریان

نانا


رب النوع سومریان

آنو


از شهرهای کهن سومریان

اور


اولین مخترعین خط در تاریخ

سومریان


تمدن کهن

سومریان


نخستین مخترعین خط در تاریخ

سومریان


نخستین مخترعین خط

سومریان

معادل ابجد

سومریان

367

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری