معنی سورچی

سورچی
معادل ابجد

سورچی در معادل ابجد

سورچی
  • 279
حل جدول

سورچی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سورچی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارابه‌ران، درشکه‌چی، درشکه‌ران، کالسکه‌چی
فرهنگ معین

سورچی در فرهنگ معین

  • [تر.] (ص نسب.) راننده درشکه.
لغت نامه دهخدا

سورچی در لغت نامه دهخدا

  • سورچی. (ترکی، ص مرکب، اِ مرکب) کسی که گاری و درشکه و دلیجان را میراند. درشکه چی. (فرهنگ فارسی معین). راننده ٔ ارابه. آنکه ارابه و مانند آن راند. ارابه ران. ظاهراً از سور ترکی و چی است. (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سورچی در فرهنگ عمید

  • راننده،

    رانندۀ درشکه،
فارسی به انگلیسی

سورچی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سورچی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کسی که گاری و درشگه را میراند، درشگه چی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید