معنی سورن

سورن
معادل ابجد

سورن در معادل ابجد

سورن
 • 316
حل جدول

سورن در حل جدول

 • حمله به دشمن
مترادف و متضاد زبان فارسی

سورن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آفند، تاخت، تک، حمله، هجوم، یورش، شوق،
  (متضاد) پاتک، پدافند، دفاع. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سورن در فرهنگ معین

 • (رَ) [تر.] (اِ.) هجوم، حمله.
لغت نامه دهخدا

سورن در لغت نامه دهخدا

 • سورن. [رَ] (ترکی، اِ) اﷲاکبر یا مثل آن گفتن لشکریان به آواز بلند در هنگام تاختن بر خصم. (غیاث اللغات) (آنندراج). و بعضی گویند های و هویی که اتراک وقت محاربه کنند. (آنندراج):
  سپه کار بیکار برخاستند
  گورگه زده سورن انداختند.
  شرف الدین علی یزدی (از آنندراج).
  ز هر دو طرف سورن انداختند
  هزبرانه بر یکدگر تاختند.
  ملا عبداﷲ هاتفی (از آنندراج).
  و خروش سورن و نای زرین بنیان حصارسپهر دوار را متزلزل گردانید. (حبیب السیر ج 3 ص 252). توضیح بیشتر ...
 • سورن. [رَ] (اِخ) نام خانواده ای که در دوره ٔاشکانیان دارای قدرت بوده اند. رجوع به تاریخ ایران در زمان ساسانیان ص 3، 9، 63، 65، 81 201، 250 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سورن در فرهنگ عمید

 • حمله و هجوم، یورش،
  (اسم) غوغا و هیاهوی لشکریان هنگام تاختن بر دشمن،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

سورن در نام های ایرانی

 • پسرانه، خانواده‌ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند، نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سورن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • حمله و هجوم، یورش، غوغا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید