معنی سورتمه

سورتمه
معادل ابجد

سورتمه در معادل ابجد

سورتمه
  • 711
حل جدول

سورتمه در حل جدول

فرهنگ معین

سورتمه در فرهنگ معین

  • (مِ) [تر. ] (اِ. ) وسیله نقلیه کوچکی که در مناطق سردسیر با سگ یا گوزن یا اسب، روی برف کشیده می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سورتمه در لغت نامه دهخدا

  • سورتمه. [م َ / م ِ] (ترکی، اِ) نوعی ارابه ٔ چرخ دار برای روی برف. (یادداشت بخط مؤلف). گردونه ٔ کوچک و بی چرخ که بوسیله ٔ اسب، سگ یا گوزن حمل شود. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سورتمه در فرهنگ عمید

  • وسیلۀ نقلیۀ کوچک و بی‌چرخ که در مناطق قطبی به‌وسیلۀ اسب یا سگ یا گوزن قطبی روی برف کشیده می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سورتمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سورتمه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سورتمه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سورتمه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • وسیله نقلیه بدون چرخ که بوسیله اسب یا غیره بر روی برف کشیده شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

سورتمه در فارسی به آلمانی

  • Dia (n), Gleiten, Rutschen, Schlitten (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه