معنی سود بردن

سود بردن
معادل ابجد

سود بردن در معادل ابجد

سود بردن
  • 326
حل جدول

سود بردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سود بردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • استفاده کردن، بهره بردن، صرفه کردن، منفعت داشتن، منتفع شدن، نفع بردن، نفع داشتن،
    (متضاد) ضرر کردن، زیان بردن، مرابحت. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سود بردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سود بردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سود بردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) بهره بردن فایده بردن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید