معنی سودا زده

سودا زده
معادل ابجد

سودا زده در معادل ابجد

سودا زده
  • 87
حل جدول

سودا زده در حل جدول

فارسی به عربی

سودا زده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سودا زده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) مالیخولیایی، دیوانه مجنون، عاشق.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید