معنی سوداگر

سوداگر
معادل ابجد

سوداگر در معادل ابجد

سوداگر
 • 291
حل جدول

سوداگر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سوداگر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بازرگان، بایع، پیشه‌ور، تاجر، کاسب، معامله‌گر،
  (متضاد) صنعتگر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سوداگر در فرهنگ معین

 • (~. گَ) (اِ.) بازرگان، تاجر.
لغت نامه دهخدا

سوداگر در لغت نامه دهخدا

 • سوداگر. [س َ / سُو گ َ] (ص مرکب، اِ مرکب) تاجر. (آنندراج). آنکه معاوضه کند:
  بر دکان بودی نگهبان دکان
  نکته گفتی با همه سوداگران.
  مولوی.
  سوداگران هر بلاد و دیار نفایس اقمشه وامتعه جزایر و. (حبیب السیر).
  - امثال:
  سوداگر پنیر در شیشه میخورد.
  سوداگر دزد مال خود است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سوداگر در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

سوداگر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سوداگر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سوداگر در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید