معنی سودا

سودا
معادل ابجد

سودا در معادل ابجد

سودا
 • 71
حل جدول

سودا در حل جدول

 • بازرگان، پیشه ور، تاجر، کاسب، معامله گر
 • مالیخولیا
مترادف و متضاد زبان فارسی

سودا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تجارت، دادوستد، معامله، تندخویی، تندمزاجی، عصبیت، اگزما، جرب، حکه، گری، اندیشه، خیال، مالیخولیا، وسواس، اشتیاق، عشق، هوس، میل‌شدید، میل، اندیشه بی‌حاصل، خیال باطل، دیوانگی، دلگیری، ملالت 01 نوعی نوشابه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سودا در فرهنگ معین

 • (سَ یا سُ) (اِ.) داد و ستد، خرید و فروش.
 • (سُ) [انگ.] (اِ.) آب دارای گاز کربنیک.
 • مؤنث اسود، سیاه، یکی از اخلاط چهارگانه که جای آن طحال است، وسواس، مالیخولیا، وهم، هوی و هوس، عشق. [خوانش: (سَ یا سُ) [ع. سوداء] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سودا در لغت نامه دهخدا

 • سودا. [س َ] (ع ص) سیاه. (غیاث اللغات) (آنندراج).
  - سودا بر سر زدن، مرادف زیر کردن سیاهی. (آنندراج):
  نیست امروز از جنون این شور و غوغا بر سرم
  در حریم غنچه زد چون لاله سودا بر سرم.
  صائب (از آنندراج).
  رجوع به سوداء شود. || (اِ) خرید و فروخت. (غیاث اللغات). خرید و فروخت که دو کس با هم کنند و این ترکی است. (آنندراج). تجارت. بیع و شری. (یادداشت بخط مؤلف). معامله. داد و ستد. تبدیل. تعویض. (یادداشت بخط مؤلف):
  تا گرفتاری تو در عقل لجوج
  از تو این سودا همه سودا بود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سودا در فرهنگ عمید

 • معامله، دادوستد، خریدوفروش،
 • (طب قدیم) از اخلاط چهارگانۀ بدن،
  (طب قدیم) مرض مالیخولیا، فساد فکر، خیال‌بافی،
  [قدیمی، مجاز] عشق،
  (طب قدیم) جنون،
  [قدیمی، مجاز] هوا و هوس: روزی تر و خشک من بسوزد / آتش که به زیر دیگ سوداست (سعدی۲: ۳۲۹)،. توضیح بیشتر ...
 • نوشابۀ گازدار حاوی گازکربنیک،
  مادۀ قلیایی سفیدرنگ، بی‌بو و تلخ که در صنایع شیشه‌سازی و مواد غذایی به‌کار می‌رود، آب سودا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سودا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سودا در فارسی به عربی

 • اکزیما، صفقه، صودا، فرس، کآبه، وسواس
نام های ایرانی

سودا در نام های ایرانی

 • دخترانه، عشق، سودا
گویش مازندرانی

سودا در گویش مازندرانی

 • بیماری سودا چرب، چوب زدن و خودخوری، مشورت
فرهنگ فارسی هوشیار

سودا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • معامله، داد و ستد، تبدیل و تعویض
فارسی به آلمانی

سودا در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سودا در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید