معنی سنگ سرمه

سنگ سرمه
معادل ابجد

سنگ سرمه در معادل ابجد

سنگ سرمه
  • 435
حل جدول

سنگ سرمه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سنگ سرمه در لغت نامه دهخدا

  • سنگ سرمه. [س َ گ ِ س ُ م َ / م ِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) سنگی که از آن سرمه سازند و این ترجمه اثمد است. (آنندراج). کحل. (منتهی الارب). اثمد. (نصاب الصبیان). توتیا. (صراح اللغه). سنگ انتیمون و اثمد. (از ناظم الاطباء): و کانهای گوگردو زاج و سنگ سرمه (در طبرستان). (تاریخ طبرستان).
    سنگ سرمه چونکه شد در دیدگان
    سنگ بینایی شد اینجا دیده بان.
    مولوی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

سنگ سرمه در فرهنگ گیاهان

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید