معنی سنگسار

سنگسار
معادل ابجد

سنگسار در معادل ابجد

سنگسار
 • 391
حل جدول

سنگسار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سنگسار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سنگباران، رجم، سنگلاخ، سنگستان
فرهنگ معین

سنگسار در فرهنگ معین

 • (سَ) (اِمر. ) محکومی که او را تا کمر در خاک فرو می کردند و آن قدر با سنگ بر سر و رویش می کوفتند تا بمیرد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سنگسار در لغت نامه دهخدا

 • سنگسار. [س َ] (اِ مرکب) نوعی از سیاست که آدمی را تا کمر درخاک نشانند و بر آن سنگ باران کنند بحدی که بمیرد. (غیاث). سیاستی باشد مشهور که آدمی تا کمر در خاک نشانند و سنگ باران کنند. (برهان). سیاستی است که به عربی رجم خوانند. (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): هرکه در حرم پادشاه رود و با دختر پادشاهان زنا کند جزای سنگسار باشد. (اسکندرنامه نسخه ٔ سعید نفیسی).
  کنند آن هیونان از آن سنگبار
  نمانند خود را در آن سنگسار.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سنگسار در فرهنگ عمید

 • مجازاتی که طی آن محکوم را تا کمر در زمین فرو می‌کنند و به او سنگ می‌زنند تا بمیرد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سنگسار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نوعی از مجازات که آدمی را تا کمر در خاک نشانند و بر ان سنگ باران کنند بحدی که بمیرد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید