معنی سنسکریت

سنسکریت
معادل ابجد

سنسکریت در معادل ابجد

سنسکریت
  • 800
حل جدول

سنسکریت در حل جدول

  • زبان برهمنان هند
لغت نامه دهخدا

سنسکریت در لغت نامه دهخدا

  • سنسکریت. [س َ ک ِ] (اِخ) زبان علمی قدیم و مقدس هندوان، و آن یکی از زبانهای مهم هند و ایرانی از شعب هندو اروپایی است. و آن زبان اقوام هندو است که با زبان اوستا خویشاوندی نزدیک دارد. پس از آنکه آریاییان بر داساهای ساکن هند پیروز شدند، قسمتهای برجسته تمدن آنان را اخذ کردند و تا حدودی تحت تأثیر تمدن آنان قرار گرفتند. پیروزی بر داساها آریاییان را جسور کرد بطوری که به کشورگشایی و توسعه ٔ مرزوبوم خود پرداختند؛ فرهنگ و تمدن آنان که متکی بر اساطیر بود جنبش جدیدی را آغازنهاد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سنسکریت در فرهنگ عمید

  • زبان علمی و مقدس هندیان که از زبان‌های هندواروپایی و از دستۀ هندوایرانی است و با زبان‌های ایرانی کهن (اوستایی و فارسی باستان) بسیارنزدیک است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سنسکریت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زبان علمی قدیمی و مقدس هندوان و آن یکی از زبانهای مهم هند و ایرانی از شعب هند و اروپائی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه