معنی سندانی

سندانی
معادل ابجد

سندانی در معادل ابجد

سندانی
  • 175
حل جدول

سندانی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سندانی در لغت نامه دهخدا

  • سندانی. [س ِ] (ص نسبی) منسوب به سندان. || (اِ) یکی از استخوانهای سه گانه ٔ گوش میانی که آنرا سندان گوش نیز گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سندانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (صفت) منسوب به سندان، (اسم) سندان گوش.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید