معنی سندانی

لغت نامه دهخدا

سندانی

سندانی. [س ِ] (ص نسبی) منسوب به سندان. || (اِ) یکی از استخوانهای سه گانه ٔ گوش میانی که آنرا سندان گوش نیز گویند.

حل جدول

سندانی

استخوان گوش


استخوانی درگوش

رکابی، سندانی، چکشی


استخوان گوش

سندانی


استخوانی در گوش

سندانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سندانی

‎ (صفت) منسوب به سندان، (اسم) سندان گوش.

فارسی به عربی

انگلیسی به فارسی

anvil

استخوان سندانی


incudal

مربوط به استخوان سندانی


incus

استخوان سندانی


Anvil roller

غلتک سندانی

واژه پیشنهادی

عربی به فارسی

سندان

سندان , روی سندان کوبیدن , استخوان سندانی

فرانسوی به فارسی

enclume

سندان , روی سندان کوبیدن , استخوان سندانی.

معادل ابجد

سندانی

175

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری