معنی سناریست

سناریست
معادل ابجد

سناریست در معادل ابجد

سناریست
  • 781
حل جدول

سناریست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سناریست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • سناریونویس، فیلم‌نامه‌نویس
فرهنگ معین

سناریست در فرهنگ معین

  • (س) [فر.] (ص فا.) سناریو - نویس.
فرهنگ عمید

سناریست در فرهنگ عمید

  • کسی که فیلم‌نامه می‌نویسد، فیلم‌نامه‌نویس،
فرهنگ فارسی هوشیار

سناریست در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید