معنی سمینار

سمینار
معادل ابجد

سمینار در معادل ابجد

سمینار
  • 361
حل جدول

سمینار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سمینار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سمینار در فرهنگ معین

  • دسته ای از دانشجویان با تحصیلات عالی که زیر نظر یک استاد، در رشته ای خاص به تحقیق و ایراد سخنرانی می پردازند، درس گروهی (فره)، محل گردهمایی محققین یک رشته، سلسله سخنرانی هایی درباره موضوعی معین که بیشتر جنبه آموزشی و [خوانش: (س) [انگ. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سمینار در فرهنگ عمید

  • جلسه‌ای که در آن مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها دربارۀ موضوعی خاص در زمان و مکان معین ارائه می‌شود،
    مکان برگزاری چنین جلسه‌ای،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سمینار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

سمینار در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

سمینار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سمینار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سمینار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سمینار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آموزشگاه یا موسسه که جمعی از اهل یک حرفه گرد آیند و مطالب مربوط به حرفه خود را فرا گیرند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید