معنی سماط

سماط
معادل ابجد

سماط در معادل ابجد

سماط
 • 110
حل جدول

سماط در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سماط در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ادیم، خوان، سفره، نطع، دسته، رده، صف
فرهنگ معین

سماط در فرهنگ معین

 • بساط، سفره، صف، رده. [خوانش: (سَ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

سماط در لغت نامه دهخدا

 • سماط. [س ِ] (ع اِ) رسته. صف. (از آنندراج) (منتهی الارب). صف. دسته. قطار. (غیاث):
  سرو سماطی کشید بر دو لب جوبیار
  چون دو رده چتر سبز در صف کارزار.
  منوچهری.
  و خیلتاشان و نقیبان بر سماطین دیگر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 273).
  پس و پشت هر دو سماط هفتصد فیل، هیون شکل، کوه پیکر، شیطان منظر بداشتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی).
  - سماطالشجر، رسته از درخت. (منتهی الارب).
  - سماطالقوم، رسته از قوم. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب).
  || آنچه بدان طعام کشند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سماط در فرهنگ عمید

 • آنچه بر زمین بگسترانند و بر روی آن طعام بگذارند، بساط، سفره، خوان،
  صف، رده، رسته،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سماط در فرهنگ فارسی هوشیار

 • رسته و صف، دسته و قطار
فرهنگ فارسی آزاد

سماط در فرهنگ فارسی آزاد

 • سِماط، سفره- صَف (جمع: سُمُط- اَسْمِطَه)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید