معنی سمات

سمات
معادل ابجد

سمات در معادل ابجد

سمات
  • 501
حل جدول

سمات در حل جدول

  • دعای عصر جمعه
فرهنگ معین

سمات در فرهنگ معین

  • جمع سمت.، علامت ها، آثار داغ ها. [خوانش: (س) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

سمات در لغت نامه دهخدا

  • سمات. [س ِ] (ع اِ) داغها و نشانها. ج ِ سِمَت. (آنندراج) (غیاث): و اَین والی پیوسته بقضای شهوت و نهمت مشغول بود و صفات بشریت و سمات انسانیت بطباع سباع بدل کرده. (تاریخ بیهق ص 134). توضیح بیشتر ...
  • سمات. [س ِ] (ع اِ) روشهای نیکو و صورتها و جانبها. ج ِ سمت. (آنندراج) (غیاث). || نام دعای مشهور است که در کتب ادعیه ثبت است. (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سمات در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

سمات در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

سمات در فرهنگ فارسی آزاد

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید