معنی سما

سما
معادل ابجد

سما در معادل ابجد

سما
 • 101
حل جدول

سما در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سما در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آسمان، سپهر، فلک،

  (متضاد) ارض، زمین
لغت نامه دهخدا

سما در لغت نامه دهخدا

 • سما. [س َ] (ع اِ) در میان فارسی زبانان با حذف همزه به معنی آسمان آمده:
  آب رونده به نشیب و فراز
  ابر شتابنده بسوی سماست.
  ناصرخسرو.
  نام بزرگ امام زمانست از این مثل
  من از زمین چو زهره بدو بر سماشدم.
  ناصرخسرو.
  چون بخندی خبر دهد دهنت
  کز سما اختران همی ریزد.
  خاقانی.
  عشر ادب خوانده ز سبع سما
  عذر قدم خواسته از انبیا.
  نظامی.
  یکدهان نالان شدی سوی شما
  های و هویی در فکنده در سما.
  مولوی.
  سیر بیرونی است فعل و قول ما
  سیر باطن هست بالای سما. توضیح بیشتر ...
 • سما. [س ُ] (اِ) مشروبی بود که هندوان بر آتش مقدس می افشاندند. (تاریخ تمدن قدیم ایران). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سما در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

سما در نام های ایرانی

گویش مازندرانی

سما در گویش مازندرانی

 • از انواع رقص های محلی مازندران مخصوص زناندر غیاث اللغات...
 • نام روستایی در منطقه ی بیرون بشم نور
فرهنگ فارسی هوشیار

سما در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آوازه ی نیک (اسم) آسمان جمع: سماوات. یا سما ء و عالم. نزد قدما یکی از شعب علوم طبیعی در معرفت اجسام بسیطه و مرکبه و احکام بسایط علوی و سفلی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه