معنی سلانه

سلانه
معادل ابجد

سلانه در معادل ابجد

سلانه
  • 146
حل جدول

سلانه در حل جدول

  • خرامان و تلان، عموما گویند که سلانه سلانه به تکرار کلمه.
  • خرامان و تلان، عموما گویند که سلانه سلانه به تکرار کلمه
فرهنگ عوامانه

سلانه در فرهنگ عوامانه

  • به معنی خرامان و تلان است عموما گویند که سلانه سلانه به تکرار کلمه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید