معنی سقامت

سقامت
معادل ابجد

سقامت در معادل ابجد

سقامت
  • 601
حل جدول

سقامت در حل جدول

فرهنگ معین

سقامت در فرهنگ معین

  • (سَ مَ) [ع. سقامه] (مص ل.) بیمار شدن، مریض شدن، بیماری.
فرهنگ عمید

سقامت در فرهنگ عمید

  • بیمار شدن، مریض شدن، بیماری،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید