معنی سق

سق
معادل ابجد

سق در معادل ابجد

سق
 • 160
حل جدول

سق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سق در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سقف‌دهان، کام، نرم‌کام
فرهنگ معین

سق در فرهنگ معین

 • (سَ قّ) (اِ. ) (عا. ) سقف دهان، کام. ،~ کسی را با چیزی برداشتن سخت عادت داشتن شخص به آن چیز. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سق در لغت نامه دهخدا

 • سق. [س َق ق] (ع مص) سرگین افکندن مرغ. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سق در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) [عامیانه] قسمت درونی فک اعلی، سقف دهان، کام،
  [قدیمی] سقف،
  [قدیمی] سقف خانه،
  [قدیمی] گنبد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سق در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

سق در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سق در فرهنگ فارسی هوشیار

 • واژه پارسی است سک تلخام (گویش گیلکی) (اسم) سقف دهان کام. یا سق سیاه داشتن. کسی که نفرینی درباره دیگری کند همان شود بدو گویند: چه سق سیاهی داری ک. یا سق اش را با فحش برداشته اند. بسیار بد دهن است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید