معنی سفیل

سفیل
معادل ابجد

سفیل در معادل ابجد

سفیل
  • 180
حل جدول

سفیل در حل جدول

  • بدبخت و زبون، حقیر و خوار
مترادف و متضاد زبان فارسی

سفیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پست، زبون، حقیر، خوار، بدبخت
فرهنگ معین

سفیل در فرهنگ معین

  • پست، زبون، بدبخت. [خوانش: (سَ) [ع.] (ص.)]
فرهنگ عمید

سفیل در فرهنگ عمید

  • پَست، زبون،

    بدبخت،
فرهنگ فارسی هوشیار

سفیل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ پایین، کم بهره مرد (صفت) پست زبون، بدبخت.
فرهنگ فارسی آزاد

سفیل در فرهنگ فارسی آزاد

  • سَفِیْل، زبون- پست
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه