معنی سفال

سفال
معادل ابجد

سفال در معادل ابجد

سفال
 • 171
حل جدول

سفال در حل جدول

 • سوغات لالجین
مترادف و متضاد زبان فارسی

سفال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ظرف گلی، کوزه، خزف، گل پخته، سوفالی، پوست (پسته، گردو، بادام). توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سفال در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) پست شدن، بی قدر گشتن، (اِمص. ) پستی، دنائت. [خوانش: (سَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
 • گل پخته، هرچیز که از گل ساخته باشند. [خوانش: (سُ یا س) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (سُ) (اِ.) پوست گردو، پسته، بادام، فندق و پوست انار خشک.
لغت نامه دهخدا

سفال در لغت نامه دهخدا

 • سفال. [س ُ/ س ِ] (اِ) گیلکی «سوفال ». (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). معروف است که ریزه ٔکوزه سبوی شکسته باشد. (برهان). آوند گلی و خزف. (غیاث). اسم فارسی خزف است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). گل پخته. (الفاظ الادویه): و بام خانه هاشان [خانه های طبرستان] همه سفال سرخ است. (حدود العالم).
  آن بانگ چزد بشنو در باغ نیمروز
  همچون سفال نو که بآبش فرو برند.
  کسایی.
  ضلالت عزت ایمان نیابد
  چو زری کی بود هرگز سفالی.
  ناصرخسرو.
  بخل همیشه چنان ترابد از آن روی
  کآب چنان از سفال نو نترابد. توضیح بیشتر ...
 • سفال. [س َ] (ع مص) پست و فرود شدن. || پیر گردیدن. || (اِمص) ضد علو. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • سفال. [س ِ] (ع مص) تنگ خوی گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج).

فرهنگ عمید

سفال در فرهنگ عمید

 • پست شدن، کم‌قدر شدن، فرومایگی و پستی،
 • ظرف گلی که در کوره پخته شده باشد، مانند کاسه، کوزه، و امثال آن‌ها،
  [قدیمی] پوست دانه از قبیل پوست پسته، فندق، گردو، و بادام: تو مغز میوۀ خوش و شیرین همی‌خوری / وایشان سفال بی‌مزه و برگ می‌چرند (ناصرخسرو: ۴۲۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سفال در فارسی به انگلیسی

 • Ceramic, Earthenware, Terra Cotta, Tile
فارسی به ترکی

سفال در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سفال در فارسی به عربی

 • بلاطه، طین، فخاریات
گویش مازندرانی

سفال در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سفال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پست شدن معروفست که ریزه کوزه سبوی شکسته باشد، گل رس پخته
فارسی به ایتالیایی

سفال در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سفال در فارسی به آلمانی

 • Dachziegel (m), Decken, Fliese (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید