معنی سر گشته

سر گشته
معادل ابجد

سر گشته در معادل ابجد

سر گشته
  • 985
حل جدول

سر گشته در حل جدول

  • آواره، حیران، سرگردان، شوریده
  • تیب
فارسی به انگلیسی

سر گشته در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید