معنی سر و مر

سر و مر
معادل ابجد

سر و مر در معادل ابجد

سر و مر
  • 506
حل جدول

سر و مر در حل جدول

  • به معنی چاق و فربه است گویند سر و مر و گنده.
  • به معنی چاق و فربه است، گویند سر و مر و گنده
فرهنگ معین

سر و مر در فرهنگ معین

  • (سُ رُ مُ) (ص مر.) (عا.) سالم، تندرست.
لغت نامه دهخدا

سر و مر در لغت نامه دهخدا

  • سر و مر. [س ُ رُ م ُ] (ص مرکب، از اتباع) سخت فربه: سر و مر و گنده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سر و مر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) چاق و چله و سالم سالم و سرحال. یا سر و مر و گنده. چاق و چله و سالم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

سر و مر در فرهنگ عوامانه

  • به معنی چاق و فربه است گویند سر و مر و گنده.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه