معنی سر آمد

سر آمد
معادل ابجد

سر آمد در معادل ابجد

سر آمد
  • 305
حل جدول

سر آمد در حل جدول

  • برتر،ممتاز،برگزیده،نخبه،بالاتر
فرهنگ فارسی هوشیار

سر آمد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) کسی که از همگنان بالاتر است حایز اولین درجه ممتاز برگزیده. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید