معنی سرین

سرین
معادل ابجد

سرین در معادل ابجد

سرین
 • 320
حل جدول

سرین در حل جدول

فرهنگ معین

سرین در فرهنگ معین

 • (سُ رِ) (اِ.) کفل.
 • منسوب به سر، طرف سر، بالش، متکا. [خوانش: (سَ) (ص نسب.)]
لغت نامه دهخدا

سرین در لغت نامه دهخدا

 • سرین. [س َ] (اِ مرکب) چیزی است که هنگام خواب و راحت بجهت نرمی سر و گردن در زیر سر نهند و سر بر آن گمارند و آن را از پشم و پنبه آگنده باشند و چون سر بر آن نهند سرین خوانند و بستر نامند. و آن به متکا که عربی است مشهور شده. (آنندراج). بالش:
  دلم شبهای هجرانت غمینه
  سرینم خشت و بالینم زمینه
  گناهم اینکه موته دوست دیرم
  هر آنکت دوست دارد حالش اینه.
  باباطاهر (از آنندراج).
  گه ریخت سرشک بر سرینش
  گه روی نهاد بر جبینش. توضیح بیشتر ...
 • سرین. [س ُ] (اِ) نشستنگاه آدمی. (برهان) (جهانگیری). ورک. (بحر الجواهر). کفل و ساغر آدمی و همه ٔ حیوانات. (آنندراج):
  خلخیان خواهی و جماش چشم
  گردسرین خواهی و بارک میان.
  رودکی (شرح احوال رودکی سعید نفیسی ص 1022).
  بزد بر سرین یکی گور نر
  گذر کرد بر گور پیکان و پر.
  فردوسی.
  یکی کُرّه از پس ببالای او
  سرین و برش هم بپهنای او.
  فردوسی.
  بنوک تیرفروافکند ز کرگ سرون
  بضرب تیغ فروآورد ز پیل سرین.
  فرخی.
  سایل از سیمش همیشه بارور دارد سرین
  زایر از زرش همیشه بارور دارد میان. توضیح بیشتر ...
 • سرین. [س ِرْ ری] (اِخ) موضعی است بمکه از آن موضع است موسی بن محمدکثیر که شیخ است مر طبرانی را. (آنندراج) (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرین در فرهنگ عمید

 • [مقابلِ پایین] بالای سر،
  طرف سر، جانب سر در بستر، بالش و متکا که زیر سر بگذارند: گه ریخت سرشک بر سرینش / گه روی نهاد بر جبینش (نظامی۳: ۵۱۷)،. توضیح بیشتر ...
 • ران،

  کفل،
فارسی به انگلیسی

سرین در فارسی به انگلیسی

 • Backside, Breech, Buttock, Hip, Hunkers, Seat
فارسی به عربی

سرین در فارسی به عربی

تعبیر خواب

سرین در تعبیر خواب

 • دیدن سرین راست، دلیل بر پسر بود و سرین چپ، دلیل بر دختر. اگر بیند که سرینش محکم بود، دلیل که فرزندش نیکوحال و تندرست بود. اگر کوچک بود و ضعیف تاویلش به خلاف این بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر در خواب بیند که سرینش بشکست، دلیل بود که فرزندش بمیرد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن سرین در خواب بر چهار وجه بود. اول: فرزند. دوم: قوت. سوم: باغ. چهارم: نیکی از خویشان. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

سرین در گویش مازندرانی

 • روستایی نزدیک آلاشت سوادکوه
 • چوب کوتاه زیر پلور که از اتصالات محسوب می شود، آن چه که...
 • باسن
فرهنگ فارسی هوشیار

سرین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نشستگاه آدمی، ران و کفل چیزی که هنگام خواب و راحت بجهت نرمی سر و گردن در زیر سر نهند و سر بر آن گمارند وآنرا از پشم و پنبه آکنده باشند، بالش. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

سرین در فارسی به آلمانی

 • Einpassen, Platz (m), Sitz (m), Sitzplatz (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید