معنی سرگشته

سرگشته
معادل ابجد

سرگشته در معادل ابجد

سرگشته
 • 985
حل جدول

سرگشته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرگشته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دربه‌در، آواره، سرگردان، حایر، حیران، حیرت‌زده، دودل، گیج، متحیر، هاج‌وواج، درمانده، فرومانده، بیچاره، مستاصل، شوریده، شیدا، آشفته، آسیمه‌دل، عاشق، مضطرب، سراسیمه، آسیمه‌سر، هراسان، واخورده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سرگشته در فرهنگ معین

 • سرگردان، آواره. [خوانش: (~. گَ تَ) (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

سرگشته در لغت نامه دهخدا

 • سرگشته. [س َ گ َ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) شوریده مغز. (آنندراج). شوریده. (شرفنامه). سراسیمه. (اوبهی). کاتوره. (صحاح الفرس):
  ایا گمشده و خیره و سرگشته کسایی
  گواژه زده بر تو امل ریمن و محتال.
  کسایی.
  هیچ دیوانه و سرگشته و مست این نکند
  لاجرم خسته دلم زین قبل و خسته جگر.
  فرخی.
  همچو مرغ نیم بسمل مانده ام
  بیخود و سرگشته ٔ تیمار او.
  عطار.
  چونکه گردی گرد سرگشته شوی
  خانه را گردنده بینی و آن تویی.
  مولوی.
  || وامانده. درمانده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرگشته در فرهنگ عمید

 • سرگردان، حیران،

  آواره، دربه‌در،
فارسی به انگلیسی

سرگشته در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرگشته در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

سرگشته در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید