معنی سرکوب شده

سرکوب شده
معادل ابجد

سرکوب شده در معادل ابجد

سرکوب شده
  • 597
حل جدول

سرکوب شده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

سرکوب شده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید