معنی سرکه

سرکه
معادل ابجد

سرکه در معادل ابجد

سرکه
 • 285
حل جدول

سرکه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرکه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سرکه در فرهنگ معین

 • (س کِ) (اِ. ) مایعی است اسیدی بسیار تُرش و با بوی تند و زننده که از انگور، خرما، انجیر، گرفته می شود و طبیعت آن سرد و خشک است. ، ~ فروختن کنایه از: ترشرویی کردن. ، مثل سیر و ~ جوشیدن کنایه از: ناآرام بودن، در تب و تاب بودن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سرکه در لغت نامه دهخدا

 • سرکه. [س ِ ک َ /ک ِ] (اِ) سرکا. گیلکی «سرکه ». می ترش شده بوسیله ٔ تخمیر. خَل ّ. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). ابونافع. (دهار). اسم فارسی خَل ّ است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). آب انگور ترش شده:
  بیاورد زن خوان و بنهاد راست
  بر او تره و سرکه و نان و ماست.
  فردوسی.
  کرا سرکه دارو بود بر جگر
  شود زانگبین درد او بیشتر.
  فردوسی.
  رغم مرا چو سرکه مکن چون به من رسی
  رویی کزو بتنگ بریزد همی شکر.
  فرخی.
  چرا نبید حرام است و هست سرکه حلال
  نه هم نبید بود ابتدا از آن سرکه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرکه در فرهنگ عمید

 • مایعی ترش که بخش اصلی آن اسیداستیک و آب است و از انگور، خرما، انجیر و بعضی میوه‌های آب‌دار دیگر به دست می‌آید و در داروسازی برای حل کردن بعضی داروها به کار می‌رود،
  * سرکه‌ فروختن: (مصدر لازم)
  فروختن سرکه به کسی،
  [قدیمی، مجاز] رو ترش کردن، روی در‌هم کشیدن، به کسی اخم کردن: سرکه مفروش و هزاران جان ببین / از قناعت غرق بحر انگبین (مولوی: ۱۳۱)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سرکه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سرکه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سرکه در فارسی به عربی

کالری خوراکی ها

سرکه در کالری خوراکی ها

گویش مازندرانی

سرکه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرکه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته سرکه کبک ماده (اسم) مایعی است با بوی بسیار زننده و طعم بسیار ترش که از اکسید شدن شرابها و نوشابه های الکلی دیگر که غلضت الکلی آنها زیاد نیست به دست می آید. سرکه رنگ کاغذ تورنسل را قرمز میکند بنابرین جسمی اسیدی است که در تجزیه الکتریکی مانند اسیدهای کانی ئیدروژن تولید میکند. جوهر سرکه. اسیدی است که مایع اصلی سرکه است و جزو اسیدهای قوی آلی است و امروزه به طریق مختلف صنعتی نیز آنرا تهیه میکنند اسید استیک. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

سرکه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سرکه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید