معنی سروش

سروش
معادل ابجد

سروش در معادل ابجد

سروش
 • 566
حل جدول

سروش در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سروش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جبرئیل، فرشته، مطیع، ملک، نیوشا، هاتف، جبرائیل، پیک‌ایزدی، الهام، پیام غیبی، هفدهمین روز ماه‌شمسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سروش در فرهنگ معین

 • فرشته، نام روز هفدهم از هر ماه شمسی، در آیین زردشتی، نماد فرمانبرداری از اهورامزدا که به امر حساب و کتاب در روز رستاخیز می پردازد. [خوانش: (سُ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سروش در لغت نامه دهخدا

 • سروش. [س ُ] (اِ) اوستا «سرئوشه ». سرئوشه در اوستا بمعنی اطاعت و فرمانبرداری و مخصوصاً پیروی از اوامر خداوندی است و آن از ریشه ٔ اوستائی سرو (سرو) بمعنی شنیدن آمده. در گاتها بیشتر سرئوشه بهمین معنی یاد شده (یسنا 44 قطعه ٔ 16، یسنا 45 قطعه ٔ 5 و جز آن) و نیز در دیگر بخشهای اوستا بدین معنی بارها آمده و همچنین در اوستا سرئوشه بعنوان علم برای فرشته ای یاد شده و او مقامی مهم دارد و به صفت «مهین » و «بزرگ » متصف گردیده است (گاتها یسنا 33 قطعه ٔ 5). توضیح بیشتر ...
 • سروش. [س ُ] (اِخ) نام منجم هندی در دربار یزدگرد:
  یکی مایه ور بود با فر و هوش
  سر هندوان بود نامش سروش.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سروش در فرهنگ عمید

 • [مجاز] پیام‌آور،
  در آیین زردشتی، یکی از ایزدان که مظهر اطاعت و فرمان‌برداری از اوامر اهورامزدا است و به بندگان راه فرمان‌برداری می‌آموزد: به فرمان یزدان خجسته‌سروش / مرا روی بنمود در خواب دوش (فردوسی۲/۴۱۴)،
  (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه ماهور،
  [قدیمی] فرشته،
  [قدیمی] جبرئیل،
  [قدیمی] موکل بر روز هفدهم از هر ماه خورشیدی (سروش روز) است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سروش در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سروش در فارسی به عربی

نام های ایرانی

سروش در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، شنیدن و فرمانبرداری، فرشته مظهر اطاعت، فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

سروش در گویش مازندرانی

 • بانگ و آواز، شخصی که با بانگ بلند با خود سخن بگوید و نجوا...
فرهنگ فارسی هوشیار

سروش در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه