معنی سرودخوان

سرودخوان
معادل ابجد

سرودخوان در معادل ابجد

سرودخوان
  • 927
حل جدول

سرودخوان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرودخوان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خنیاگر، خواننده، رامشگر، سرودسرا، آوازخوان، مطرب،
    (متضاد) مرثیه‌خوان، نوحه‌سرا. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید