معنی سرواده

سرواده
معادل ابجد

سرواده در معادل ابجد

سرواده
 • 276
حل جدول

سرواده در حل جدول

فرهنگ معین

سرواده در فرهنگ معین

 • شعر، قافیه شعر. [خوانش: (سَ دَ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

سرواده در لغت نامه دهخدا

 • سرواده. [س َرْ دَ / دِ] (اِ) قافیه ٔ شعر همچو بهار و نگار و هزار و زمین و کمین و امین. حرف دال در این لغت و لغت ماقبل بنا بر قاعده ٔ کلی نقطه دار است. (برهان). قافیه باشد. (اوبهی). قافیه ٔ شعر. (رشیدی):
  به شعر خواجه منم داد شاعری داده
  بجای خویش معانی از او و سرواده.
  خجسته.
  رجوع به سرواره شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرواده در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

سرواده در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید