معنی سرنیزه

سرنیزه
معادل ابجد

سرنیزه در معادل ابجد

سرنیزه
  • 332
حل جدول

سرنیزه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرنیزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سرنیزه در فرهنگ معین

  • (سَ. نِ یا نَ زِ یا زَ) (اِمر. ) آلتی فولادین و نوک تیز که آن را بالای نیزه یا تفنگ نصب کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سرنیزه در لغت نامه دهخدا

  • سرنیزه. [س َ ن َ / ن ِ زَ / زِ] (اِ مرکب) آلتی فولادین و نوک تیز که آن رابالای نیزه یا تفنگ نصب کنند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرنیزه در فرهنگ عمید

  • آلتی فولادی و نوک‌تیز که به سر نیزه یا تفنگ نصب کنند،
فارسی به انگلیسی

سرنیزه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرنیزه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آلت فولادین و نوک تیز که آنرا بالای نیزه یا تفنگ نصب کنند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید