معنی سرنوشت

سرنوشت
معادل ابجد

سرنوشت در معادل ابجد

سرنوشت
 • 1016
حل جدول

سرنوشت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرنوشت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اقبال، بخت، تقدیر، طالع، قدر، قسمت، قضا، مقدر، نصیب، سرگذشت، ماجرا، سرانجام، عاقبت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سرنوشت در فرهنگ معین

 • (~. نِ وِ) (اِمر.) تقدیر.
لغت نامه دهخدا

سرنوشت در لغت نامه دهخدا

 • سرنوشت. [س َ ن ِ وِ] (اِ مرکب) حکم ازل و قضای ازل یعنی آنچه در روز ازل تقدیر شده باشد. (برهان) (آنندراج). قضا. قدر. نوشته:
  از این دو برون نیستش سرنوشت
  اگر دوزخ جاودان گر بهشت.
  اسدی.
  کیست کز سرنوشت طالع من
  سرگذشتی به داور اندازد.
  خاقانی.
  نبینم جزآن چاره ای در سرشت
  که سر برنگردانم از سرنوشت.
  نظامی.
  عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
  این بود سرنوشت ز دیوان قسمتم.
  حافظ.
  مرا از ازل عشق شد سرنوشت
  قضای نوشته نشاید سترد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرنوشت در فرهنگ عمید

 • آنچه از روز ازل برای انسان مقدر شده، بخت، طالع،
فارسی به انگلیسی

سرنوشت در فارسی به انگلیسی

 • Chance, Destination, Destiny, Doom, Fate, Fortune, Hap, Lot, Luck, Necessity, Portion, Predestination, Star. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

سرنوشت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سرنوشت در فارسی به عربی

 • اتجاه، قدر، قسمه، قطعه، مصیر
فرهنگ فارسی هوشیار

سرنوشت در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

سرنوشت در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سرنوشت در فارسی به آلمانی

 • Ausgabe (f), Bestimmung (f), Bestimmungsort (m), Karma [noun], Schicksal (n), Verhängnis (n), Kismet, Schicksal [noun]. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

سرنوشت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید