معنی سرمایش

سرمایش
معادل ابجد

سرمایش در معادل ابجد

سرمایش
  • 611
حل جدول

سرمایش در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرمایش در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • سامانه سرمازا، سرمازایی، سیستم خنک‌کننده،

    (متضاد) گرمایش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید