معنی سرف

سرف
معادل ابجد

سرف در معادل ابجد

سرف
 • 340
حل جدول

سرف در حل جدول

 • غلام و برده
 • غلام، برده
لغت نامه دهخدا

سرف در لغت نامه دهخدا

 • سرف. [س َ] (ع مص) خوردن سرفه برگ درخت را. || پرورش بد کردن مادر بچه را با فزونی شیر. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • سرف. [س َ رَ] (ع مص) خطا کردن. (مصادر زوزنی) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) (آنندراج). || فزونی کردن در جاه و در خرج مال. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). اسراف. زیاده روی. سرفه به این معنی سرف است، سرفه خوردن برگ درخت را. (تاج المصادر بیهقی). || سوراخ کردن وی برگ درخت را. (تاج المصادر بیهقی). || ماندن چیز را بغفلت. || فراموش نمودن. (منتهی الارب) (از آنندراج). || (اِمص، اِ) خطا. || خیرگی عقل. توضیح بیشتر ...
 • سرف. [س َ رَ / س ُ رُ] (اِ) درد گلو و سینه که بسبب سرفه کردن بهم رسیده باشد. (برهان) (شرفنامه). درد گلو که از کثرت سرفه باشد و سرفیدن مصدر آن است. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • سرف. [س ُ] (اِ) سرفه که به عربی سُعال خوانند:
  پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت
  بی گاه و دود زردم و همواره سرف سرف.
  کسایی. توضیح بیشتر ...
 • سرف. [س ُ رُ] (اِ) خاریدن کام. (برهان).

 • سرف. [س ُ رُ] (ع اِ) چیزی است سفید که به بافته ٔ کرمک ابریشم ماند. (آنندراج) (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرف در فرهنگ عمید

 • زیاده‌روی و تجاوز از حد اعتدال،
 • سرفه
فارسی به انگلیسی

سرف در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

سرف در گویش مازندرانی

 • میل کردن، سواد داشتن
فرهنگ فارسی هوشیار

سرف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تباهاندن تباه کردن ‎ کوتاهی ورزیدن، به زفان افکندن (زفان اشتباه) ‎ بیشروی (زیاده روی)، تباهی در خوراک، آزمندی در نوشیدن، خو کرد گی ‎ فراموشکار، تباه فرانسوی زرخرید (اسم) درد گلو و سینه که به سبب سرفه به هم رسد، خارش کام احساس خارش در کام. (اسم) خروج هوای زفیری که از ریه به طور مقطع و کوتاه براثر تحریک مجاری تنفسی خصوصا قصبه الریه و ابتدای حلق. اکثر اوقات عمل سرفه به منظور خروج سروزیته و ترشحات اخلاط خانه های ششی و برونشها است و گاهی هم برای خروج ذرات غذایی است که تصادفا وارد قصب الریه میشوند سعال. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه