معنی سرشکسته

سرشکسته
معادل ابجد

سرشکسته در معادل ابجد

سرشکسته
 • 1045
حل جدول

سرشکسته در حل جدول

 • سرافکنده، خوار و خفیف
مترادف و متضاد زبان فارسی

سرشکسته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خجل، شرمسار، سرافکنده، شرمسار، خفیف، شرم‌زده، بور، دماغ سوخته، مچل،
  (متضاد) سرافراز، سربلند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سرشکسته در فرهنگ معین

 • (سَ. ش کَ تِ) (ص مف.) سرافکنده، خجل.
لغت نامه دهخدا

سرشکسته در لغت نامه دهخدا

 • سرشکسته. [س َ ش ِ ک َ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) که سر اوشکسته باشد. || خجل. شرمسار:
  دهی که با شکرش قند اگر کند دعوی
  به سرشکسته کشندش به کوچه و برزن.
  نورالدین ظهوری (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرشکسته در فرهنگ عمید

 • کسی که سرش شکسته باشد،

  [مجاز] سرافکنده، شرمسار، خواروخفیف،
فرهنگ فارسی هوشیار

سرشکسته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید